ADSC 9395A foto 3 website bijgesneden

Sinds 1997 zijn wij Vrouwenkoor Colours, een enthousiast koor uit Westervoort. Ons repertoire bestaat uit popsongs, luisterliedjes en licht klassieke muziek. We zingen meestal drie- of vierstemmig. Onze dirigente is Josette Brinkhof en we worden begeleid op de piano door Elly Nijntjes.

Optredens

Per jaar treden we vier à vijf keer op. We doen dit zonder bladmuziek, voor een deel met pianobegeleiding en voor een deel a capella. Naast uiteraard de klank, vinden wij regie en uitstraling belangrijk. Dit betekent onder andere dat we afspraken maken over (de kleur van) onze kleding en hoe we een optreden in ruimte en opstelling vorm geven.

Repetities

Tijdens onze repetities, die plaatsvinden op maandagavonden, staan muziek en koorstudie voorop. We willen op niveau kunnen zingen. Er is ruim aandacht voor stemvorming en klank. We werken met midi-bestanden per stemsoort, waarmee we thuis oefenen. We leren de muziek en de teksten uit ons hoofd, zodat we de nummers ook wat betreft uitstraling en regie goed tot hun recht kunnen laten komen. Dit alles combineren we uiteraard met aandacht voor gezelligheid en verbondenheid met elkaar!

Wij zijn op zoek naar vrouwen die deel willen uitmaken van Colours

Je kunt lid worden van ons koor. We hebben je veel te bieden, zoals: zangplezier, prachtige muziek, deskundige leiding, een sociale en betrokken sfeer.

Van nieuwe leden vragen we dat ze: plezier hebben in zingen, basismuzikaliteit hebben, op maandagavond beschikbaar zijn, van gezelligheid houden, een actieve houding hebben ten opzichte van het instuderen van de nummers en ten opzichte van de organisatie van het koor. We streven naar balans in leeftijdsgroepen in ons koor.

Wil je meer weten over optredens, lidmaatschap, of hoe je ons kunt sponsoren? Surf swingend over onze website.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en berichten van Vrouwenkoor Colours? ‘Like’ ons dan op onze Facebook-pagina.

Top